4 Стручни третмани кои помагаат за решавање на говорниот и психомоторниот проблем кај децата – Gaspar Centar

1. ЛОГОПЕД

Логопед е стручно лице кое е оспособено да превенира, открива, проценува, дијагностицира и третира проблеми во вербалната комуникација кај деца и кај возрасни. За корекција на говорот се употребуваат некои од следните методи:

✔ Изработка на соодветен план и програма со вежби.
✔ Вежби за артикулација и вежби за дикција;
✔ Вежби за течно зборување, вежби за дишење и релаксација;
✔ Употреба на визуелни средства (огледало и др) како и логопедски картички и слики.

Превенција е рано дијагностицирање на проблемот посебно кај децата за да не дојде до потешкотии подоцна во училишните денови со учењето.

Терапевти: Викторија Сиљаноска, Бојан Богдановски

👉 Логопедски третман 700 денари, 45 минути.

Јавете се за бесплатна телефонска консултација со нашите терапевти на 📱 071 375 700

2. ДЕФЕКТОЛОГ

Стручниот дефектолошки тим во ГАСПАР работи на развој на психо-моторика, фина и груба моторика, внимание, потешкотии во пишување, читање и сметање, поттикнување на креативност со АРТ, МУЗИЧКА И ДРАМА терапија.

Пред да почнеме со работа вршиме:
✔ Опсервација и изработка на индивидуална програма.
✔ Дијагностика за аутизам и други первазивни развојни нарушувања со поставување на протокол за работа со Проф. Др. Владимир Трајковски.

Воведуваме повеќе активности поделени на:

✔ Специјална едукација и рехабилитација (графомоторика, фина и груба моторика, манипулативна спретност на прстите);
✔ Училишни потешкотии како дислексија, дискалкулија, дисграфија, диспраксија;
✔  Психомоторна реедукација (работа пред огледало);
✔  Музичка, арт, драма и анимал терапија.

Терапевт: Живка Пандова

👉 Дефектолошки третман 700 денари, 45 минути.

Јавете се за бесплатна телефонска консултација со нашите терапевти на 📱 071 375 700

3. НЕУРОФИДБЕК

Третман со кој се мерат мозочните бранови и се влијае на нив заради подобрување на:

✔ концентрација, фокус, внимание, меморија;
✔ депресија, анксиозност, фобии, стравови;
✔ аутизам, хиперактвиност, даунов синдром;
✔ растројство на вниманието, пречки во говорот и др.

Терапевт: Фики Гаспар, Катерина Милеска

👉 Неурофидбек третман 700 денари, 30 минути.

Јавете се за бесплатна телефонска консултација со нашите терапевти на 📱 071 375 700

4. ПСИХОТЕРАПИЈА

Светски докажан третман по Гешталт метода со која со помош на разговор ги водиме клиентите до решавање на одреден проблем или состојба. Во светот психотерапијата е најприменувана метода за решавање и полесно справување со стресот, анксиозноста и стравовите кои ако се решаваат на време и постепено нема да прејдат во потешки психички пореметувања.

Терапевт: Мите Тасевски

👉 Психотерапија третман 1000 денари, 1 час.

Јавете се за бесплатна телефонска консултација со нашите терапевти на 📱 071 375 700

СО КОМБИНАЦИЈА НА УСЛУГИ СЕ ДОБИВААТ ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ!

✔ Логопед + Дефектолог ̶1̶4̶0̶0̶ 1200 денари.
✔ Дефектолог/Логопед + Неурофидбек ̶̶1̶4̶0̶0̶ 1200 денари.
✔ Дефектолог + Логопед + Неурофидбек ̶̶2̶1̶0̶0̶ 1800 денари
✔ Дијагностика за аутизам и други первазивни развојни нарушувања со поставување на протокол за работа со Проф. Др. Владимир Трајковски.
✔ Неурофидбек + Психотерапија ̶1̶7̶0̶0̶ 1500 денари.
✔ Неурофидбек + Психотерапија + Mасажа ̶2̶4̶0̶0̶ 2000 денари.
🔸Третманите се индивидуални!
🔸Модерно уредени кабинети со сите потребни реквизити за подобри резултати.

👉 Закажете термин на 📱071 375 700

За Неурофидбек и психотерапии прочитајте повеќе тука.

Leave a Reply