Skip to main content
Услуги

Неурофидбек

Најефикасен третман со кој се мерат мозочните бранови и се влијае на нив. Со неурофидбек вршиме тренинг на мозокот при што мозокот учи да функционира поефикасно.
Третмантот помага при: концентрација, фокус, внимание, подобра меморија, контрола на однесување, депресија, анксиозност, фобии, стравови, аутизам, даунов синдром, растројство на вниманието, хиперактвиност, пречки во говорот итн

Услуги

Дефектологија

Центарот располага со прекрасно уреден кабинет, каде заедно со нашиот професионален тим ќе работиме на:

1

Развој на психо-моторика
2

Развој на груба моторика
3

Развој на фина моторика
4

Развој на внимание
5

Совладување на потешкотии во пишување, читање и сметање
Услуги

Логопедија

Повелете ќе ви помогнеме во отстранување или значајно ублажување на говорно – јазичните попречености. Заедно ќе работиме на:

1

Развој на психо-моторика
2

Корекција на гласовни пореметувања
3

Поттикнување на задоцнет говор
4

Работа со разни потешкотии во говорот
Услуги

Психотерапии

Во нашиот центар ја применуваме најбараната Гешталт метода со која со помош на разговор ги водиме клиентите до решавање на одреден проблем или состојба