Skip to main content

1. ЛОГОПЕД

Логопед е стручно лице кое е оспособено да превенира, открива, проценува, дијагностицира и третира проблеми во вербалната комуникација кај деца и кај возрасни. За корекција на говорот се употребуваат некои од следните методи:

✔ Изработка на соодветен план и програма со вежби.
✔ Вежби за артикулација и вежби за дикција;
✔ Вежби за течно зборување, вежби за дишење и релаксација;
✔ Употреба на визуелни средства (огледало и др) како и логопедски картички и слики.

Превенција е рано дијагностицирање на проблемот посебно кај децата за да не дојде до потешкотии подоцна во училишните денови со учењето.

Терапевти: Бојан Богдановски, Моника Цветковска, Наташа Грнчарова, Сара Стаменковиќ, Јулија Синадиноска Аризанкоска, Мартина Милошеска.

👉 Логопедски третман 1100 денари, 45 минути.

Јавете се за бесплатна телефонска консултација со нашите терапевти на 📱 071 375 700 или пополнете ја формата за нарачки на услуги.

2. ДЕФЕКТОЛОГ

Стручниот дефектолошки тим во ГАСПАР работи на развој на психо-моторика, фина и груба моторика, внимание, потешкотии во пишување, читање и сметање, поттикнување на креативност.

Пред да почнеме со работа вршиме:
✔ Опсервација и изработка на индивидуална програма.
✔ Дијагностика за аутизам и други первазивни развојни нарушувања со поставување на протокол за работа со Проф. Др. Владимир Трајковски.

Воведуваме повеќе активности поделени на:

✔ Специјална едукација и рехабилитација (графомоторика, фина и груба моторика, манипулативна спретност на прстите);
✔ Училишни потешкотии како дислексија, дискалкулија, дисграфија, диспраксија;
✔  Психомоторна реедукација (работа пред огледало);

Терапевти: Ивона Трајковска, Вероника Поповска, Сара Стојанова, Ивана Владимирова.

👉 Дефектолошки третман 1100 денари, 45 минути.

Јавете се за бесплатна телефонска консултација со нашите терапевти на 📱 071 375 700 или пополнете ја формата за нарачки на услуги.

3. НЕУРОФИДБЕК

Третман со кој се мерат мозочните бранови и се влијае на нив заради подобрување на:

✔ концентрација, фокус, внимание, меморија;
✔ депресија, анксиозност, фобии, стравови;
✔ аутизам, хиперактвиност, даунов синдром;
✔ растројство на вниманието, пречки во говорот и др.

Терапевти: Фики Гаспар, Катерина Гаспар, Сара Стојанова.

👉 Неурофидбек третман 1100 денари, 30 минути.

Јавете се за бесплатна телефонска консултација со нашите терапевти на 📱 071 375 700 или пополнете ја формата за нарачки на услуги.

4. ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕ

Во светот, психолошкото советување е најприменувана метода за решавање и полесно справување со стресот, анксиозноста и стравовите кои ако се превенираат на време и постепено нема да прејдат во потешки психолошки проблеми или психички пореметувања.

Психолог: Соња Угриновска, Фики Гаспар.

👉 Психолошко советување третман 1500 денари, 1 час.

Јавете се за бесплатна телефонска консултација со нашите терапевти на 📱 071 375 700

СО КОМБИНАЦИЈА НА УСЛУГИ СЕ ДОБИВААТ ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ!

МЕСЕЧНИ ПАКЕТИ

✔ Преглед и проценка – 1.200

✔ Индивидуален третман – 1.100 денари

✔ 8 третмани – 8.000 денари

✔ 12 третмани – 11.000 денари

✔ 12 + третмани – 11.000 фиксно + 800 денари на секој час по 12-тиот


🔸Третманите се индивидуални!
🔸Модерно уредени кабинети со сите потребни реквизити за подобри резултати.

👉 Закажете термин на 📱071 375 700

За Неурофидбек и психотерапии прочитајте повеќе тука.

Доколку сакате да закажете термин за некоја од нашите услуги пополнете ја формата за нарачка на услуги во Гаспар центар.

Leave a Reply